Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u naselju Ugljan

Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u naselju Ugljan

Naziv projekta: Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u naselju Ugljan

 Nositelj projekta: Općina Preko

Ukupna vrijednost projekta: 281.075,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 18 mjeseci; 04.05.2020. – 04.11.2021.

Kratki opis projekta: Projekt obuhvaća postavljanje igrala poput tobogana, ljuljačke, njihala, klackalice, vrtuljka i edukativnog panela, postavljanje antistres gumene podloge, postavljanje klupa i koševa za otpatke, izgradnju staza i uređenje zelenih površina.

Ciljevi projekta:

Opći cilj projekta je pozitivno doprinijeti razvoju kvalitete životnih uvjeta, društvene infrastrukture i usluga koje se vežu uz navedenu infrastrukturu na području Općine Preko.

Specifični ciljevi:

1) Izgradnja dječjeg igrališta u mjestu Ugljan

2) Opremanje dječjeg igrališta u mjestu Ugljan

3) Razvoj kapaciteta javne društvene infrastrukture za kvalitetno provođenje slobodnog vremena djece i mladih

4) Razvoj turističke infrastrukture i kvalitete turističke ponude na području Općine Preko

Očekivani rezultati projekta:

R1) Izgrađeno dječje igralište u Ugljanu (I1: Realizirani radovi predviđeni glavnim projektom)

R2) Opremljeno dječje igralište s igralima i dodatnom infrastrukturom (I2: Izvršena nabava i postavljanje opreme definirane troškovnikom/specifikacijom opreme za Projekt)

R3) Razvijeni kapaciteti javne društvene infrastrukture za kvalitetno provođenje slobodnog vremena djece i mladih u Općini Preko (I3: Izgrađeno i opremljeno dječje igralište dostupno na korištenje djeci i mladima na području Općine Preko)

R4) Razvijena turistička infrastruktura i kvaliteta turističke ponude na području Općine Preko (I4: Izgrađeno i opremljeno dječje igralište dostupno na korištenje turistima i putnicima na području Općine Preko i otoka Ugljana.

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Podmjera 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“

LAG Mareta

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. – 2020.

Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

 

Skip to content