Javni poziv na iskaz interesa za korištenje potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u sklopu projekta „Otočka žena“ P.02.1.1.13.0102.

Javni poziv na iskaz interesa za korištenje potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u sklopu projekta „Otočka žena“ P.02.1.1.13.0102.

Općina Preko, u sklopu projekta „Otočka žena“ UP.02.1.1.13.0102. sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza II“, Broj poziva: UP.02.1.1.13., Kodni broj Ugovora: UP.02.1.1.13.0102., objavljuje javni poziv za iskaz interesa za korištenje potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Tko se može prijaviti

 Na poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti:

 • osobe starije od 65 godina
 • osobe mlađe od 65 godina u nepovoljnom položaju
 • osobe koje pravo na socijalnu uslugu potpore i podrške osobama u nepovoljnom položaju ne ostvaruju po drugoj osnovi.

Koje se usluge pružaju – usluge za korisnike su besplatne

 Opis poslova:

 • dostava namirnica,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju,
 • briga o higijeni i osobnom izgledu,
 • pomoć u socijalnoj integraciji,
 • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
 • pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima
 • i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba.

Rokovi  i način prijave

 Zainteresirane osobe za korištenje potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju prijave mogu podnijeti u pisanom obliku i to poštom ili osobno do 27. siječnja 2021. godine.

Obrazac prijave može se dobiti u Općini Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23273 Preko, radnim danom od 8,00 do 15,00 sati ili na Internet stranicama Općine Preko: www.opcina-preko.hr.

Prijavi je potrebno priložiti kopiju osobne iskaznice, te službeni dokument iz kojega je vidljiv OIB prijavljene osobe.

Pisana prijava može se dostaviti poštom ili osobno na adresu: Općina Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23273 Preko s naznakom „Prijava na oglas u sklopu projekta „Otočka žena”–  prijava korisnika, te na mail: opcina-preko@preko.hr.

Informacije se mogu dobiti na telefon 023/286-445.

OPĆINSKI NAČELNIK

Jure Brižić

Poveznica na stranicu projekta Otočka žena

Preuzmite dokumente:

POZIV ZA KRAJNJE KORISNIKE Otočka žena

Obrazac za prijavu – korisnici programa Otočka žena

Skip to content