Asfaltiranje nerazvrstanih cesta u Općini Preko

Naziv projekta: Asfaltiranje nerazvrstanih cesta u Općini Preko

 Nositelj projekta: Općina Preko

Ukupna vrijednost projekta: 1.600.221,84 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 12 mjeseci; 14.05.2020. – 14.05.2021.

 Kratki opis projekta: Ovim projektom planira se asfaltiranje nerazvrstanih cesta u Općini Preko u naseljenom području u kojem se nalaze obiteljske kuće, kuće za odmor te turistički objekti.

 Ciljevi projekta:

Cilj projekta je podizanje razine javnih usluga i kvalitete življenja te ujednačavanje komunalnog standarda na području Općine Preko. Glavni cilj Projekta je doprinijeti unapređenju kvalitete životnih uvjeta kroz ulaganje u razvoj infrastrukture na području Općine Preko.

Specifični ciljevi Projekta koji dovode do realizacije Općeg Cilja jesu:

1) asfaltiranje nerazvrstanih cesta

2) ostvarivanje uvjeta za poboljšanje  prometa, te podizanje razine opće sigurnosti prometa,

3) ostvarivanje uvjeta za generiranje turističke aktivnosti na području Općine Preko.

Očekivani rezultati projekta:

Rezultati Projekta jesu:

1) asfaltirane nerazvrstane ceste

2) poboljšani uvjeti ostvarivanja prometa, te veća sigurnost prometovanja nerazvrstanim cestama

3) ostvareni uvjeti za pospješivanje turističke i gospodarske aktivnosti područja kroz asfaltirane nerazvrstane ceste (porast broja posjetitelja i prihoda u Općini Preko).

 

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA

MINISTARSTVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOG URĐENJA I OPĆINE PREKO

Udio sufinanciranja: MGIPU: 10%, Općina Preko 90%

Skip to content