OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA OPĆINU PREKO

OBAVIJEST O JAVNOM UVIDU U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA OPĆINU PREKO

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Preko ( u daljnjem tekstu: Program)  izložen je na javni uvid u zgradi Općine Preko, Trg nezavisnosti 1, 23273 Preko, u trajanju 02.07.2020 godine do 16.07.2020 , svakog radnog dana u trajanju od 8:00 do 13:00 sat. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem može se pregledati i na mrežnim stranicama Općine Preko: www.opcina-preko.hr

Na izloženi prijedlog Programa zainteresirana osobe mogu dati prigovore najkasnije do isteka roka javnog uvida. O podnesenim prigovorima odlučiti će Općinsko vijeće Općine Preko u roku od 30 dana.

Prigovori na prijedlog Programa moraju biti čitko napisani, uz ime , prezime i adresu podnositelja, te se dostavljaju u pisarnicu Općine Preko, osobno ili putem pošte na adresu: Trg hrvatske nezavisnosti 1, 23273 Preko.

Prigovor na prijedlog Programa koji nije dostavljen u određenom roku ili nije čitko napisan, neće se uzeti u razmatranje.

 

Preuzmite obavijest

PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Prikaz raspolaganja po katastarskim česticama i oblicima raspolaganja

KOPIJA KATASTARSKOG PLANA K.O. LUKORAN

KOPIJA KATASTARSKOG PLANA K.O. SESTRUNJ

KOPIJA KATASTARSKOG PLANA K.O. SESTRUNJ 2

KOPIJA KATASTARSKOG PLANA K.O SESTRUNJ 3

KOPIJA KATASTARSKOG PLANA K.O. UGLJAN

KOPIJA KATASTARSKOG PLANA K.O. UGLJAN 2

KOPIJA KATASTARSKOG PLANA K.O. UGLJAN 3

KOPIJA KATASTASRSKOG PLANA K.O. PREKO

KOPIJA KATASTARSKOG PLANA K.O. PREKO 2

Skip to content