DV Lastavica – Obavijest za roditelje!

DV Lastavica – Obavijest za roditelje!

Na temelju članaka 1.a i 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, i 94/13), članka 8. Odluke o upisu djece i  mjerilima upisa djece za pedagošku godinu 2020./2021. (KLASA: 601-05/20-01/04, URBROJ: 2198/13-06/1-20-3) te članka 56. Statuta Dječjeg vrtića Lastavica (KLASA: 601-07/18-01/01, URBROJ: 2198/13-06/1-18-17), a pozivom na Obavijest o prijavi za upise u DV Lastavica od 15.5.2020. godine, ravnateljica Dječjeg vrtića Lastavica utvrđuje

Listu reda prvenstva pri upisu djece u Dječji vrtić Lastavica za pedagošku godinu 2020/2021.

Cjeloviti dokument o konačnoj listi prvenstva upisa preuzmite ovdje

Skip to content