Javni poziv

Javni poziv

Općina Preko, kao tijelo nadležno za upravljanje nerazvrstanim cestama na svom području, na temelju odredbi članka 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13 i 148/13 i 92/14), članka 59. – 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18 – odluka USRH), Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste Šetalište Sv. Mihovila – javnog dobra u općoj uporabi, Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste Medovićeva ulica, Ulica Soline i Kovačeva ulica- I odvojak– javnog dobra u općoj uporabi,(„Službeni glasnik Općine Preko“ broj 4/19) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. godine, objavljuje

JAVNI POZIV

Općina Preko, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na svom području i to:

–  nerazvrstana cesta naziva ŠETALIŠTE SV.MIHOVILA u k.o. Sutomišćica,

  –  nerazvrstana cesta naziva MEDOVIĆEVA ULICA u k.o. Ugljan,

–  nerazvrstana cesta naziva ULICA SOLINE u k.o. Ugljan i

–  nerazvrstana cesta naziva KOVAČEVA ULICA – I odvojak,
obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izvedene nerazvrstane ceste o početku postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja.

Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama odnosno jedinice lokalne samouprave započeti će s obilježavanjem granica zemljišta i terenskom izmjerom dana 17.02.2020. godine na kojem je izgrađena cesta, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Darka Oreča (br. ovlaštenja 854) i predstavnika tvrtke NAVIGATOR d.o.o. Zadar, koji se brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane, obilježene i evidentirane kroz geodetski elaborat.

Nositelji stvarnih prava na zemljištu koje graniči s zemljištem na kojem su izvedene spomenute ceste mogu obaviti uvid u Geodetske elaborate izvedenog stanja te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja od predstavnika tvrtke NAVIGATOR d.o.o. Zadar dana 18. veljače 2020.  godine u radnom vremenu od 09:00-10:00 sati u vijećnici Općine Preko, Preko, na adresi Trg hrvatske nezavisnosti 2.

Općinski načelnik

   Jure Brižić, v.r.

Preuzmite pdf

 

Skip to content