Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Preko

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Preko

Tekst natječaja i svu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećim poveznicama.

Natječaj za udruge 2020.
Obrazac – financijski izvještaj programa ili projekta 2020.
Obrazac – opisni izvještaj programa ili projekta
Obrazac – životopis
Obrazac 1 – opis programa ili projekta
Obrazac 2 – proračun
Obrazac 3 – izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu
Pravilnik o financiranju javnih potreba u Općini Preko
Ugovor o financiranju projekta
Upute za prijavitelje 2020.

Skip to content