ZABRANA I OGRANIČENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA ZA VRIJEME TURISTIČKE SEZONE

ZABRANA I OGRANIČENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA ZA VRIJEME TURISTIČKE SEZONE

Temeljem Odluke o zabrani i ograničenju građevinskih radova za vrijeme  turističke sezone ( KLASA: 363-01/10-01/72, UR BROJ: 2198/13-10-01) donesene 23. srpnja 2010. godine, zabranjuju se:

  1. Zabranjuju se svi vanjski građevinski radovi na objektima i putovima na obalnom dijelu i centrima te pored mjesnih plaža u svim mjestima Općine Preko u razdoblju od 15. lipnja 2019. godine do 01. rujna 2019. godine.
  1. Zabranjuju se svi građevinski radovi na objektima i putovima u ostalim djelovima svih mjesta u Općini Preko, osim radova od posebnog interesa za Općinu Preko od 01. srpnja 2019. godine do 01. rujna 2019. godine.
  1. Zabranjuju se svi radovi na popravcima brodova na svim istezalištima i lučicama koji su smješteni neposredno uz plažu ili se nalaze u centru mjesta (osim istezanja i porinuća) u razdoblju od 01. srpnja 2019 godine do 01. rujan 2019. godine.

Pod građevinskim radovima koji se u smislu ove Odluke zabranjuju ili ograničavaju, smatraju se svi zemljani iskopi, rušenja, zidanje odnosno izrada konstruktivnih dijelova građevine, betoniranje, vanjsko žbukanje i izrada krova – sve neovisno od načina gradnje, te unutarnji građevinski radovi – izrada podloga i pregrada, žbukanje i slično, koji se izvode uz upotrebu građevinskih strojeva i aparata.

 

                                                                        OPĆINA PREKO     

 

Preuzmite objavu

Skip to content