Treći dani Pretra Preradovića u Preku i Malom Lukoranu

Treći dani Pretra Preradovića u Preku i Malom Lukoranu

 Kulturnu manifestaciju 3. Dani Petra Preradovića održanu u Preku i u malom Lukoranu priredili su i organizirali Društvo hrvatskih književnika – Ogranak u Zadru i POU Dom na žalu. Manifestacija je obilježena održavanjem znanstvenog kolokvija „Preradovićev zadarski krug“ te posjetom učenika sedmog razreda OŠ Petra Preradovića iz Zadra. Govoreći o vezi pjesnika Preradovića, časopisa Zora dalmatinska i njena urednika Ante Kuzmanića, prof. dr. sc. Tihomil Maštrović kazao je kako se u Zadru Preradović upoznao s izlaženjem Zore dalmatinske, prvim preporodnim časopisom izvan Zagreba.  Ante Kuzmanić pozvao je Preradovića na suradnju u  Zori dalmatinskoj, iako tada još nije dobro baratao hrvatskim jezikom jer je u Austriji završio vojne škole na njemačkom, ali Kuzmanić je bio uporan i Preradović je napisao budnicu “Zora puca, bit će dana”.

Pjesmu koja je objavljena na naslovnici prvog broja Zore dalmatinske i bila odmah nagovještaj svega onoga što se na stranicama toga časopisa kasnije moglo čitati. Zora je zapravo preporod, naviješta novo svjetlo, izlazak iz mraka, ustvrdio je Maštrović te napomenuo da su preporodni časopisi odigrali veliku ulogu, a u Zori dalmatinskoj tu je ulogu imao Petar Preradović.Petar Preradović boravio je u Zadru i na otoku Ugljanu i ostavio trajni pečat pjesnika hrvatskog romantizma, uz velikane Ivana Mažuranića i Stanka Vraza.

Pjesme koje je napisao i objavio u Zori, napisane su ovdje, na otoku, u Malom Lukoranu, kamo je Preradović dolazio sa svojom suprugom Pavicom. U Malom Lukoranu napisao je i znamenitu pjesmu “Putnik, a okupio ih u zbirci “Pervenci”, i tiskao u Zadru.  Druga poveznica Preka, Malog Lukorana, Zore dalmatinske i kanonskoga pjesnika Preradovića jest otočić Školjić, gdje je pokopan veliki Ante Kuzmanić, urednik Zore dalmatinske, “najoriginalniji original originalne Dalmacije”, kako ga je nazvala jedna njemačka književnica, kazao je, među ostalim, prof. dr. sc. Tihomil Maštrović.

O zadarskom književnom krugu Preradovićevih suvremenika, njihovu radu i djelovanju govorili su još prof. dr. Robert Bacalja, Slavica Vrsaljko, docentica Sveučilišta u Zadru, Vesna Grahovac Pražić, izvanredna profesorica Sveučilišta u Zadru, i Katarina Ivon, izvanredna profesorica Sveučilišta u Zadru.

U sklopu znanstvenog kolokvija, koji je održan u POU Dom na žalu u Preku, stihove Petra Preradovića čitali su učenici 6. razreda OŠ Valentina Klarina u Preku Enola Brižić i Luka Dunatov, a posebni gosti ovoga puta bili su učenici 7. razreda OŠ Petra Preradovića iz Zadra, koji su u sklopu Dana izvannastavnih aktivnosti s pedagoginjom škole Martinom Zorić Guzobad i prof. Doris Babić te ravnateljicom POU Dom na žalu Marinom Marcelić obišli “Petrovu klupu” i ljetnikovac obitelji de Ponte u Malom Lukoranu.

 

Skip to content