Na godinu dana produžen prijevoz hitnih medicinskih slučajeva s otoka Ugljana i Pašmana

Na godinu dana produžen prijevoz hitnih medicinskih slučajeva s otoka Ugljana i Pašmana

Ovih je dana Općina Preko putem svoje tvrtke „Obala i parkovi“, potpisala novi jednogodišnji Ugovor o prijevozu morem hitnih medicinskih slučajeva sa Zavodom za hitnu medicinu Zadarske županije. Općina Preko jedina je otočna lokalna samouprava koja je nabavila plovilo za hitnu medicinsku pomoć, s 24-satnim dežurstvom, usidren je u Preku, a na usluzi je otocima Ugljan i Pašman.

Novopotpisani ugovor sadrži novu cijenu naknade po jednom žurnom prijevozu uz reguliranje  prava i obveza obiju strana. Žurni prijevoz s otoka Ugljana i Pašmana uključuje pristajanje brzog broda u luku Foša u Zadru i povratak na otok Ugljan.

Prema riječima načelnika Općine Preko Jure Brižića, suradnja sa Zavodom za hitnu medicinu Zadarske županije dosad je bila dobra, no postavilo se pitanje visine cijena prijevoza, koja je dosad iznosila  420 kuna bez PDV-a , a postala je neisplativa. Dodaje i kako se nada da će jedna od šest brzih brodica za hitnu medicinsku pomoć na Jadranu, za što je nedavno potpisan ugovor u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, biti stacioniran na Ugljanu, točnije u uvali Muline, što će još više poboljšati zdravstvenu uslugu otočana.

– S obzirom na to da su se povećali troškovi goriva, a tu su i održavanje broda koji je star 14 godina i plaće naših zaposlenika, tražili smo veću cijenu, odnosno 520 kuna bez PDV-a po prijevozu. Važno je napomenuti da naš brod ne prevozi samo pacijente s područja Općine Preko nego pokriva sva mjesta na Ugljanu i Pašmanu. Stavke žurnog prijevoza pacijenata obrazložili smo i naveli da imamo između 450 i 500 prijevoza godišnje, koje  Općina Preko financira.  Zahtjev je prihvaćen os strane Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije i potpisan je  novi ugovor s cijenom prijevoza na godišnjoj razini od 260.000 kuna bez PDV-a, čime je osigurano uredno obavljanje usluge hitnog medicinskog prijevoza, bez stvaranja gubitaka, i na zadovoljstvo pacijenata, izjavio je načelnik općine Preko Jure Brižić.

 

Skip to content