Izbori za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne samouprave

OBJAVA BIRAČIMA

Vlada Republike Hrvatske je dana 28. ožujka 2019. donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 5. svibnja 2019.

Pozivaju se birači pripadnici nacionalnih manjina za koje će se provesti izbori za članove vijeća i za predstavnike nacionalnih manjina da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača.

Birači mogu pregledati te zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača u službi za opću upravu ureda državne uprave u županiji i Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, nadležnom prema mjestu svog prebivališta i to svakim radnim danom u radno vrijeme ureda.
Pozivaju se pripadnici nacionalnih manjina koji će do dana provedbe izbora navršiti 18 godina da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti pred nadležnim uredom.

Detaljnije obavijesti bit će objavljene na mrežnim stranicama nadležnih ureda. Rok za podnošenje zahtjeva za dopunu ili ispravak podataka u registru birača istječe u srijedu, 24. travnja 2019.

Na izvacima iz popisa birača koji će biti dostavljeni na biračka mjesta, nalazit će se samo birači pripadnici nacionalnih manjina koji imaju prebivalište u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima se provode izbori i važeće osobne iskaznice.

Birači pripadnici nacionalnih manjina za koje se prilikom dolaska na biračko mjesto utvrdi da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan izbora svoje pravo glasovanja ostvariti s potvrdom za glasovanje koju izdaje nadležni ured prema mjestu prebivališta birača.

Skreće se pozornost biračima da se na dan izbora ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti osim ako se utvrdi da nisu upisani u registar birača.

PREUZMI DOKUMENT

Skip to content