Izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske

OBJAVA BIRAČIMA

Predsjednica Republike Hrvatske je 25. ožujka 2019. donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Odluka je stupila na snagu danom objave u „Narodnim novinama”, broj 30/19, 26. ožujka 2019.
Za dan održavanja izbora određena je nedjelja, 26. svibnja 2019.
Na temelju članka 23. Zakona o registru birača {,,Narodne novine”, broj 144/12 i 105/15), pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača.
Birači mogu pregledati te zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača u službi za opću upravu ureda državne uprave u županiji i Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, prema mjestu svog prebivališta, svakim radnim danom u radno vrijeme ureda, a u subotu 11. svibnja 2019. u vremenu od 8,00 do 14,00 sati.
Detaljnije obavijesti bit će objavljene na internetskim stranicama nadležnih ureda.
Rok za podnošenje zahtjeva za dopunu ili ispravak podataka u registru birača istječe u srijedu, 15. svibnja 2019.

I. BIRAČI KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važeću osobnu iskaznicu, a žele glasovati izvan mjesta svog prebivališta, zatražit će kako slijedi.
1. PRIVREMENI UPIS u registar birača za mjesto u Republici Hrvatskoj gdje će se zateći na dan održavanja izbora.
Zahtjev za privremeni upis izvan mjesta prebivališta birači mogu podnijeti nadležnom uredu, neovisno o mjestu upisa u registar birača.
2. PRETHODNU REGISTRACIJU ako žele glasovati u inozemstvu.
Zahtjev za prethodnu registraciju birači mogu podnijeti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske ili nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj.
3.POTVRDU ZA GLASOVANJE IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA bez navođenja mjesta boravka u Republici Hrvatskoj odnosno države i diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Hrvatske gdje će se zateći na dan izbora, a temeljem koje će moći glasovati na bilo kojem biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu.
Zahtjev za izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta birači podnose nadležnom uredu prema mjestu prebivališta.

II.BIRAČI KOJI NEMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Za birače koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, radi glasovanja na izborima za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj, provodi se aktivna registracija kako slijedi.
1.Birači kojima je izdana osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske ne moraju se aktivno registrirati već će, po službenoj dužnosti, biti aktivno registrirani za državu i konzularno područje prema adresi prebivališta upisanoj u osobnoj iskaznici.
Ako birač želi glasovati na području drugog diplomatsko-konzularnog predstavništva odnosno u Republici Hrvatskoj gdje će boraviti na dan održavanja izbora, podnijet će zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije.
2.Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i nemaju osobnu iskaznicu s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske, a kako bi mogli glasovati u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj, moraju podnijeti zahtjev za aktivnu registraciju.
Zahtjev za aktivnu registraciju i zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije, birači mogu podnijeti:
– najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu, ili
– nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj, ako će na dan održavanja izbora boraviti u Republici Hrvatskoj.

III.DRŽAVLJANI DRUGIH DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE KOJI ŽELE OSTVARITI PRAVO GLASOVANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Državljanin druge države članice Europske unije koji ima prijavljeno prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o strancima, može ostvariti svoje biračko pravo u Republici Hrvatskoj, ako nadležnom uredu prema mjestu prebivališta ili privremenog boravka u Republici Hrvatskoj, podnese zahtjev za upis u registar birača najkasnije 30 dana prije dana izbora, odnosno do 25. travnja 2019.

e-Građani

Birači koji imaju vjerodajnice i pristup Sustavu e-Građani mogu podnijeti zahtjev za privremeni upis, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju putem Sustava e-Građani.

Rok za podnošenje zahtjeva

Rok u kojem birači mogu podnijeti zahtjev za privremeni upis izvan mjesta prebivališta, aktivnu registraciju, prethodnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta istječe u srijedu 15. svibnja 2019.

Ostale informacije i napomene

Na mrežnoj stranici Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr dostupni su obrasci zahtjeva te podaci o adresama nadležnih ureda.
Nadležni uredi u Republici Hrvatskoj će na dan 15. svibnja 2019. raditi sa strankama do 16,00 sati radi zaprimanja zahtjeva za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta, aktivnu registraciju, prethodnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta.
Skreće se pozornost biračima koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, da samo birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važeće osobne iskaznice ulaze u popis birača i nalazit će se na izvacima iz popisa birača koji će biti dostavljeni na biračka mjesta.
Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a prilikom dolaska na biračko mjesto se utvrdi da nisu upisani u izvatke iz popisa birača jer primjerice nemaju važeću osobnu iskaznicu, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja s potvrdom za glasovanje koju izdaje nadležni ured u Republici Hrvatskoj prema mjestu prebivališta birača.
Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu aktivno registrirani, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja potvrdom koju izdaje diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Hrvatske u inozemstvu.

 

OBJAVA BIRAČIMA

Skip to content