Čistoća d.d. Zadar jednom godišnje besplatno odvozi komunalni otpad

„Čistoća“ d.d. Zadar na području Općine Preko za svoje korisnike  preuzima glomazni komunalni otpad jednom u kalendarskoj godini bez naknade.

Korisnik usluge na posebnom obrascu, koji se nalazi na mrežnim stranicama komunalnog poduzeća Čistoće“ d.d. Zadar,  naručuje preuzimanje glomaznog otpada. Obrazac se preuzima i u prostorijama društva na adresi Ulica Stjepana Radića 33, Zadar, a djelatnik „Čistoće“ d.d. Zadar, kontaktirati će korisnika usluge i dogovoriti  način i vrijeme odvoza komunalnog otpada.

Količina glomaznog otpada koja se odvozi bez naknade ograničena je do dva kubična metra po odvozu. Svako sljedeće preuzimanje glomaznog otpada na lokaciji obračunskog mjesta plaćat će se prema cjeniku davatelja usluge.

Glomazni otpad ne uključuje tvari i predmete za koje je propisano da se smatraju otpadom koji se svrstava u posebnu kategoriju (napuštena vozila, građevinska šuta, otpadne gume, opasni otpad, grane, debla itd.) te ih Čistoća neće i ne smije preuzimati prilikom izvršavanja usluge preuzimanja glomaznog otpada. Posebno se to odnosi i na građevinski otpad koji sadrži azbest.

Dodatne informacije vezane za preuzimanje glomaznog otpada mogu se dobiti na telefonu: 023/234-815.

Posebne obrasce (zahtjeve) za preuzimanje glomaznog otpada možete preuzeti i na stranici Čistoće d.d.:

za OBITELJSKU KUĆU i za STAMBENU ZGRADU.

Skip to content