Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja izdalo je,

PRAVILNIK  O  JEDNOSTAVNIM  I  DRUGIM  GRAĐEVINAMA  I RADOVIMA  (NN 34/2018)

kojim  propisuje koje građevine se mogu graditi bez građevinske dozvole i glavnog projekta koje se grade na građevnoj čestici postojeće zgrade za koju postoji akt o gradnji;

  • cisterna za vodu i septička jama zapremnine do 27 m3
  • vrtna sjenica
  • slobodnostojeća ili sa zgradom konstruktivno povezana nadstrešnica, tlocrtne površine do 20m2 , izvan tlocrtnih gabarita postojeće zgrade
  • terasa uz postojeću zgradu u razini terena tlocrtne površine do 20 m2
  • spremnik za smještaj tipskih kontejnera za komunalni otpad
  • ..

bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom* može se graditi:

  • pomoćna zgrada koja ima jednu etažu do 50 m2 tlocrtne površine
  • podzemni i nadzemni spremnik goriva zapremnine do 10 m3
  • bazen tlocrtne površine do 100 m 2 ukopan u tlo
  • sustav sunčanih koleltora, odnosno fiotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske, odnosno električne energije bez mogućnosti predaje u mrežu

* Potvrdu glavnog projekta za gradnju izdaje Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, Brne Krnarutića 13/I, 23000 Zadar.

 

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja možete se obratiti u Općinu Preko.

Preuzmi obavijest

Skip to content