Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Preko u 2019. godini

Općina Preko objavila je javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija, a od interesa za opće dobro koje provode udruge s područja Općine Preko, ili one koje provode programe ili projekte na njezinom području  za 2019. godinu. Redoviti godišnji natječaj se objavljuje za udruge kojima nije temeljna svrha stjecanje dobiti, odnosno nema gospodarsku djelatnost a provode za opće javno dobro.

Udruge sukladno ovom natječajem mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije za  područja iz kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi.

Javni natječaj se provodi po uputama za prijavitelje koje potrebno ispuniti da bi se ispunili  kriteriji  koje se odnose na opis problema koje se želi riješiti prijavom na natječaj, ciljevi, te planirana sredstva koje se žele utrošiti u realizaciju projekta. Prijava se podnose na propisanim obrascima koji su dostupni na www.opcina-preko.hr kao tekst javnog natječaja i Pravilnik za prijavu.

Datum objave javnog natječaja je 11. veljače 2019. godine, a rok za dostavu je 14. ožujka 2019. godine do 15.00 sati.  Prijave se podnose u zatvorenoj koverti  putem pošte ili u pisarnicu Općine Preko.

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Preko

Skip to content