Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Preko u 2019. godini

Općina Preko poziva udruge sa sjedištem na području općine Preko i/ili  udruge koje provode program ili projekt na području općine Preko, usmjerene na prioritetna područja iz ovog Javnog natječaja, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove Općine Preko ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro.

Dokumentacija za natječaj:

Natječaj za udruge 2019.

Obrazac – financijski izvještaj programa ili projekta 2019.

Obrazac – opisni izvještaj programa ili projekta

Obrazac – životopis

Obrazac 1-opis programa ili projekta

Obrazac 2 – proračun

Obrazac 3 – izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac za procjenu kvalitete – vrijednosti programa ili projekta

Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu

Pravilnik o financiranju javnih potreba u Općini Preko

Ugovor o financiranju projekta

Upute za prijavitelje 2019.

Skip to content