Novčane naknade za novorođene bebe na području Općine Preko

Novčane naknade za novorođene bebe na području Općine Preko
Novčane naknade za novorođene bebe na području Općine Preko

Općinski načelnik Jure Brižić u petak je u vijećnici primio osamnaest roditelja s novorođenim bebama kojim su uručeni  ugovori o novčanim naknadama i prigodni darovi.

U općinskom proračunu za porodiljske naknade bilo je planirano 150.000, a isplaćeno je 218.000 kuna. Ove godine u Općini Preko, rođeno je 34-tvero djece i to u Preku  12-tero, petero  u Poljani, jedno dijete u Sutomišćici, osmero u Lukoranu, devetero  u Ugljanu i jedno dijete na otoku Sestrunju, vijesti su kojima se svi radujemo, rekao na načelnik u pozdrave dobrodošlice.

– U proračunu Općine Preko za 2018. godinu planirali smo nešto manje sredstava, ali drago mi je da smo se prevarili. Nadam se da je to dobar znak za budućnost i da će sljedeća godina biti još bolja po broju novorođene djece.

Općina Preko je s početkom 2018. godine utvrdila nove veće naknade za novorođenčad – za prvo dijete isplaćuje se 7500 kuna, za drugo 15.000 kuna, za treće 30.000 kuna, a za četvrto i svako iduće dijete po 60.000 kuna. Novčane naknade za novorođenčad se isplaćuju dva puta godišnje, prvih 18 isplaćeno je  potkraj lipnja.

Općina Preko posvećuje veliku brigu predškolskom obrazovanju i o jasličkoj skupini djece. U tijeku su radovi na dogradnji i obnovi zgrade dječjeg vrtića „Lastavica u Preku, na kojoj će se dograditi  dio za jaslice. Završetak radova se očekuje do kraja veljače 2019. godine, rekao je načelnik Jure Brižić.