Općina Preko predložena za međunarodnu turističku nagradu ZLATNI INTERSTAS 2018., Načelnik Općine Preko Jure Brižić za Posebno priznanje 2018.

Općina Preko predložena za međunarodnu turističku nagradu ZLATNI INTERSTAS 2018., Načelnik Općine Preko Jure Brižić za Posebno priznanje 2018.

Preko;   U okviru 36. Izdanja Europskih nagrada za turizma, Međunarodna smotra turizma, filma i krajobraza INTERSTAS i Europska federacija turističkih novinara  F.E.S.T. sa sjedištem u Rimu, Italija, nominirala je Općinu Preko za Zlatni Interstas 2018. godine, a Načelnika Općine Preko Juru  Brižića za Posebno priznanje 2018. godine.

U obrazloženju prijedloga nominacije za međunarodne turističke nagrade Zlatni Interstas za 2018. godinu za Općinu Preko i Posebno priznanje 2018. godine  za Načelnika Općine Preko Juru Brižića. Vijeće je navelo da su nagrade  potaknute kontinuiranim razvojem i sjajnim turističkim rezultatima, te izvrsnošću i visokom kvalitetom rada u turizmu na području općine Preko, a na prijedlog Šime Strikomana, člana Vijeća manifestacije.

Prestižne međunarodne turističke nagrade, temelji se na ocjeni i obrazloženju Povjerenstva turističkih novinara i pisaca, a u suradnji s FEST i FIJET europskom i svjetskom federacijom turističkih novinara dodjeljuju se najuspješnijim pojedincima, tvrtkama, turističkim zajednicama i društvima, općinama, gradovima i županijama.

Skip to content