Zbrinjavanje glomaznog komunalnog otpada

Zbrinjavanje glomaznog komunalnog otpada

Čistoća d.o.o. Zadar od 01. listopada 2018. godine pokreće preuzimanje glomaznog komunalnog otpada na način da će se isti preuzeti od korisnika jednom u kalendarskoj godini bez naknade.

Korisnik usluge na posebnom obrascu, koji se nalazi na mrežnim stranicama Čistoće d.o.o., a može se i preuzeti osobno u prostorijama društva na adresi Stjepana Radića 33, 23000 Zadar, naručuje preuzimanje glomaznog otpada.

Djelatnik Čistoće d.o.o. se povratno javlja korisniku usluge te se dogovaraju o terminu obavljanja usluge.

Količina glomaznog otpada koja se odvozi bez naknade ograničena je do 2 m3 po odvozu.

Svako sljedeće preuzimanje glomaznog otpada na lokaciji obračunskog mjesta plaća se prema cjeniku davatelja usluge.

Glomazni otpad ne uključuje tvari i predmete za koje je posebnim propisom propisano da se smatraju otpadom koji se svrstava u posebnu kategoriju otpada (napuštena vozila, građevinska šuta, otpadne gume, opasni otpad, grane, debla itd.) te ih Čistoća d.o.o. – Zadar neće i ne smije preuzimati prilikom izvršavanja usluge preuzimanja glomaznog otpada. Poseban naglasak u tom kontekstu se stavlja na građevinski otpad koji sadrži azbest.

Dodatne informacije vezane za preuzimanje glomaznog otpada mogu se dobiti na telefonu: 023/234-815

Na mrežnim stranicama tvrtke Čistoća d.o.o. možete preuzeti obrasce:

Obrazac (obiteljske kuće)

Obrazac (stambene zgrade)

 

Skip to content