Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice u naselju Ugljanu, Općina Preko

Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice u naselju Ugljanu, Općina Preko

OPIS PROJEKTA

Ulaganje u rekonstrukciju nerazvrstane prometnice, pješačku šetnicu, vertikalnu i horizontalnu signalizaciju i vodoopskrbni cjevovod na području mjesta Ugljan, Općina Preko.

CILJEVI PROJEKTA

Glavni cilj Projekta je doprinijeti unapređenju kvalitete životnih uvjeta kroz ulaganje u razvoj infrastrukture na području Općine Preko. Specifični ciljevi Projekta koji dovode do realizacije Općeg Cilja jesu: 1) rekonstrukcija nerazvrstane  prometnice, 2) ostvarivanje uvjeta za poboljšanje pješačkog prometa, te podizanje razine opće sigurnosti prometa, 3) ostvarivanje uvjeta za generiranje turističke aktivnosti na području Općine Preko, naselje Ugljan ulaganjem u rekonstrukciju nerazvrstane prometnice, 4) poboljšavanje sustava vodoopskrbe Općine Preko ulaganjem u vodoopskrbni cjevovod naselja Ugljan

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Očekivani rezultati Projekta jesu: 1) rekonstruirana nerazvrstana prometnica (indikator rezultata: izgrađeno 418,36 m nerazvrstane prometnice) 2) poboljšani uvjeti ostvarivanja pješačkog prometa, te veća sigurnost prometovanja nerazvrstanom prometnicom (indikator rezultata: sa SI strane prometnice izgrađeno 1,60 m pješačke šetnice; izgrađena prometnica za dvosmjerni promet duljine 5,50 m; uređena vertikalna i horizontalna signalizacija) 3) ostvareni uvjeti za pospješivanje turističke i gospodarske aktivnosti područja kroz rekonstruiranu nerazvrstanu prometnicu (indikator rezultata: porast broja posjetitelja i prihoda unutar naselja Ugljan, Općina Preko), 4) poboljšan sustav vodoopskrbe Općine Preko realiziranim ulaganjem u vodoopskrbu naselja Ugljan (indikator: izgrađeno 424 metara vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Ugljan)

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost Projekta sa PDV-om iznosi  1.766.601,91 HRK.

 

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja kroz Mjeru 07,“Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Podmjeru 7.2. – Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije, Operaciju 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“.

Udio sufinanciranja: 85% EU, 15% RH

Skip to content