Zabrana izvođenja građevinskih radova tijekom ljetne sezone

PREKO – Početkom turističke sezone u vremenu od 15. lipnja do 01. rujna na snagu stupa  zabrana i ograničenje građevinskih radova na području Općine Preko.

Prema Odluci o zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom ljeta zabranjeno jest ili se ograničavaju svi zemljani iskopi, rušenja, zidanje, odnosno izrada konstruktivnih dijelova građevine, betoniranje, vanjsko žbukanje i izrada krova – i to neovisno o načinu gradnje. Zabranjuju se i unutarnji građevinski radovi kao izrada podloga i pregrada, žbukanje i slično, koji se izvode uz upotrebu građevinskih strojeva.

Zabranjeno jest izvođenje svih vanjskih građevinskih radova na objektima i putovima u obalnom dijelu i središtima te pored mjesnih plaža u svim mjestima Općine Preko.

Zabranjeno jest izvođenje svih građevinskih radova na objektima i putovima u ostalim dijelovima svih mjesta u Općini Preko. Od ovih zabrana izuzeti su radovi od posebnog interesa za Općinu Preko.

Također se zabranjuju svi radovi na popravcima brodova na svim istezalištima i lučicama koji su smješteni neposredno uz plažu ili se nalaze u središtu mjesta (osim istezanja ili porinuća), i to od 1. srpnja do 1. rujna.

Iznimno, uz suglasnost načelnika Općine Preko, mogu se izvoditi građevinski radovi u sljedećim slučajevima:

– hitni radovi, popravci, na objektima i uređenje komunalne i ostale infrastrukture koji se javljaju iznenada i kojima se sprečavaju posljedice za život i zdravlje ljudi kao i veća oštećenja nekretnina,

– nužni radovi, popravci, na nekretninama kada zbog oštećenja postoji opasnost za život i zdravlje ljudi,

– radovi koji se izvode u javnom interesu, a čiji je investitor Općina Preko, ustanova ili trgovačko društvo u potpunom ili pretežitom vlasništvu Općine Preko.

Nadzor nad provođenjem ove odluke obavlja komunalno redarstvo Općine Preko, koje je ovlašteno predložiti pokretanje prekršajnog postupka, izdati obvezan prekršajni nalog i izreći novčanu kaznu, na licu mjesta naplatiti novčanu kaznu od počinitelja prekršaja.

Skip to content