Održana 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Preko

Održana 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Preko

U srijedu 28. ožujka  u vijećnici Općine Preko održana je 7. sjednica  Općinskog vijeća.  Na sjednici se raspravljalo o Odluci o komunalnom redu koja propisuje uređenje naselja, održavanje čistoće i čuvanje javnih površina, sakupljanje, odvoz i postupanje sa sakupljenim komunalnim otpadom, uklanjanje snijeg i leda, sanitarno komunalnim mjerama, uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, mjere za provođenje komunalnog reda i kaznene odredbe.

Izmjena i dopuna proračuna Općine Preko za 2018. Godine. Budući je od odnošenja proračuna Općine Preko za 2018. Godinu pa do danas došlo do promjena koje nisu bile poznate u vrijeme donošenja proračuna za 2018. Godinu pristupilo se izmjeni i dopuni , a pri tome važni su razlozi su usklađenje rashodovne strane s realnom procjenom mogućnosti  i veličinom realizacije. Kao i usklađenje prihodovne strane. Prihodi iz poslovanja povećavaju se s 25.520.000.000. na 31.566,317,60 kuna.

Dječji vrtić „Lastavica“ donio je novi Statut na koje je Općinsko  vijeće dalo svoju suglasnost. U odlučivanju o predškolskim programima, Vijeće je dalo suglasnost Dječjem vrtiću Lastavica iz Preka na Odluku o upisu djece i mjerilima upisa djece za pedagošku godinu 2018/2019 godinu. Kao i na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića.

U stručno Povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru na području Općine Preko imenovan je Marko Gregov bacc.ing.aedif. Vijeće je donijelo Odluku o izmjeni i dopuni  Odluke   o suosnivanju Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Plodovi mora“ . iz prethodne odluke mijenja se čl 3. U kojem se navodi „Općinsko vijeće Općine Preko donosi Odluku da će Općinu Preko u skupštini LAGUR „Plodovi mora“ predstavljati Pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko. U slučaju njezine sprječenosti Općinu Preko u Skupštini LAGUR „Plodovi mora“ predstavljati će Viši referent za komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje Općine Preko.

Prihvaćen je Zaključak o izvješću izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. Godine. Donesen je Zaključak o prihvačanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
Općinski načelnik podnio je izvješće o svom radu za razdolje od početka srpanja do kraja prosinca 2017. godine, u kojem je naveo svoje aktivnosti vezane za rad i funkcioniranje rada Općine Preko te održane sastanke u vezi izgradnje komunalne infrastrukture, uređenje javnih prostora  na području Općine Preko. Te praćenje i prijavljivanje na natječaje Eu fondova za projekte na području Općine Preko iz područja školskog obrazovanja i predškolskog odgoja i sporta.

Skip to content