Potkraj rujna Općina Preko domaćin europskog projekta PEGASUS

Potkraj rujna Općina Preko domaćin europskog projekta PEGASUS

PREKO – Kao jedini hrvatski partner u EU projektu PEGASUS, koji se financira bespovratnim sredstvima kroz program Interreg Mediteran, Općina Preko sudjelovala je prošli tjedan na trećem radnom sastanku u španjolskom gradu Sevilli.

Prema riječima Endija Ćuće, direktora komunalne tvrtke Obala i parkovi i lokalnog voditelja projekta PEGASUS u Općini Preko, svrha je projekta pokazati prednosti mikromreže, interne električne mreže.

– Konkretno, kod nas je riječ o budućoj solarnoj elektrani koja će biti postavljena na krovu zgrade uljare na Preku i opskrbljivati energijom zgradu POU Dom na žalu i na taj je način učiniti energetski neovisnom od klasične električne mreže. Koristi od ovog projekta su višestruke, a izravna je da će Općina Preko smanjiti troškove jer će koristiti vlastiti izvor energije, smanjiti emisije CO2 te na vlastitom primjeru pokazati što znači održivi razvoj, objašnjava Ćuća te podsjeća da je Općina Preko kroz projekt PEGASUS bespovratno povukla oko 130.000 eura.

U projektu PEGASUS devet je dionika, vodeći je partner grad Potenza iz Italije, a ostali su partneri ENERGAP iz Slovenije, ABENGOA iz Španjolske, DEMEPA iz Italije, Regionalna energetska agencija Rhone-Alpes iz Francuske, Univeristy of Cyprus sa Cipra, Europska federacija agencija i regia za energiju i okoliš (FEDARENE), Centar za obnovljive izvore energije iz Grčke, Malta Intelligent energy Managment Agecnija s Malte i Općina Preko.
Na sastanku u Sevilli Općina Preko prezentirala je svoj projekt, izvijestila o mjerenjima opterećanja i potrošnje električne energije koja se provode nakon što su potkraj prošle godine instalirani mjerni uređaji u zgradi Doma na žalu te izradi modela mikromreže.
Sljedeći projektni sastanak održat će se potkraj rujna, a domaćin partnerima bit će Općina Preko.

Skip to content