Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Preko

Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Preko

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PREKO
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove
KLASA: 350-01/16-01/01
URBROJ: 2198/13-04/1-17-2
Preko, 07. prosinca  2017. godine

 

Na temelju članka 96. st.3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13),  Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Preko

 

  1. Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Preko je moguć u vijećnici Općine Preko (Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, ), od 18. prosinca 2017. godine do 02. siječnja 2018. godine, svakog radnog dana od 8.00 do 15.00 sati.
  2. Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Preko bit će moguć u informacijskom sustavu prostornog uređenja i na mrežnim stranicama Općine Preko (opcina-preko.hr).
  3. Javno izlaganje održati će se 21. prosinca 2017. godine u 10:00 sati u vijećnici Općine Preko (Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2).
  4. Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
  • imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog prostornog plana,
  • postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
  • daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  • upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.
  1. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog plana mogu se dostaviti zaključno do 02. siječnja 2018. godine na adresu: Općina Preko, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove, Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23273 Preko.
  2. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe ili nazivom pravne osobe s adresom podnositelja, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

 

 

Pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove

Dražena Strihić, mag.educ.philol.germ.et.angl., v.r.

 

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PREKO

Skip to content