Održana 4. sjednica Općinskog vijeća

Održana 4. sjednica Općinskog vijeća

PREKO – Općinsko vijeće Općine Preko održalo je svoju četvrtu sjednicu u vijećnici Općine Preko. Na sjednici se raspravljalo o polugodišnjem izvješću o izvršenju Proračuna općine Preko za 2017. godinu, o općinskim porezima i vrijednosti boda za obračun za obračun komunalne naknade. Zamjenik općinskog načelnika Karlo Novoselić izvijestio je Vijeće o aktivnostima i poslovima koje je radio od siječnja do svibnja, a općinski načelnik Jure Brižić od svibnja do srpnja ove godine. Maja Višić izabrana je za potpredsjednicu vijeća s liste grupe birača čiji je nositelj Karlo Novoselić.

Novi vijećnici u Općinskom vijeću su Nino Vidaković iz Koalicije HDZ – HSU, umjesto Dražene Strihić, a na mandat Đane Ćurković ušao je Slavko Vidaković. S liste grupe birača čiji je nositelj Marijo Košta koja ima dva mandata u Općinskom vijeću, Domagoj Kombura je dao ostavku, a na njegovo mjesto u Vijeće je ušao Ivica Profaca.

Vrijednost boda koja je osnova za obračun visine komunalne naknade s početkom 2018. godine iznosit će  0,50 kn po metru četvornom. Izvješće o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2017. dao je Općinski načelnik naglasivši da je izvršenje ukupnih prihodi u iznosu od 9,2 milijuna kuna, dok su rashodi 9,8 milijuna kuna. Razlika između prihoda i rashoda iznosi 626, 689,18 kuna, a dio od 395,464,22 kuna odnosi se na manjak iz prethodne godine.

Donesena je nova odluka o porezu na potrošnju koji se odnosi na potrošnju alkoholnih pića  vinjaka, rakija i žestoka pića,vina i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima koje plaćaju  pravne i fizičke osobe koja na području općine Preko pružaju ugostiteljske usluge. Porez na potrošnju za gospodarske subjekte koji djelatnost obavljaju tijekom čitave godine iznosi 1,5 posto, a osnovica je prodajna cijena pića koja se prodaju u ugostiteljskim objektima bez PDV-a. Gospodarski subjekti koji djelatnost obavljaju sezonski porez na potrošnju plaćaju 3,00 posto.

Porez na kuće za odmor plaća se po cijeni od 15,00 kuna po metru četvornom, a odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u Službenom glasniku. Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici tih objekata na području općine Preko, jednom godišnje.  Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski, dok se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih ne smatraju kućom za odmor. Također je donesena Odluka o izboru Ante Brižića u Povjerenstvo za izbor i imenovanja.

Skip to content