Čistoća u Sutomišćici postavila prve spremnike za odvojeno prikupljanje otpada

Čistoća u Sutomišćici postavila prve spremnike za odvojeno prikupljanje otpada

PREKO – Zadarska Čistoća postavila je prije nekoliko dana u Općini Preko prve spremnike za odvojeno prikupljanje korisnog otpada, tzv. zelene otoke.

Spremnici za papir, plastiku, staklo i tekstil (odjeću i obuću) postavljeni su uz glavnu otočnu cestu, na ugibalištu pokraj ulaza u Sutomišćicu.

U stari papir ne spadaju: tetrapak ambalaža, fotografije, plastificirani, zauljeni ili metalizirani papir, upotrijebljene maramice, pelene i sl. Prije odlaganja staklenu ambalažu treba isprazniti, skinuti čepove i zatvarače. U kontejnere za staklenu ambalažu ne smiju se odlagati prozorska stakla, keramičko posuđe, žarulje te ostale vrste stakla kao što su bolničko i laboratorijsko staklo.

Iz Čistoće upozoravaju da se odvojenim sakupljanjem smanjuje količina otpada koji se odlaže, što utječe na očuvanje okoliša i životnog prostora.

Skip to content