Trima otočnim općinama država će sufinancirati kapitalne projekte

Trima otočnim općinama država će sufinancirati kapitalne projekte

PREKO – Općine Preko, Kali i Kukljica potpisale su s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije Sporazum o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Ugljana. Riječ je o strateškom dokumentu na osnovi kojeg će ove tri općine ubuduće povlačiti značajan novac za svoje strateške projekte s državne razine.
Kako donosi Zadarski list ovim Sporazumom prestao je vrijediti Sporazum o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Ugljana, Rivnja, Sestrunja i Ošljaka, sklopljen 21. studenoga 2002. između Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo i tadašnjeg ministra Radimira Čačića s trima općinama.
– Prošlo je 14 godina od tog sporazuma, nastupile su nove okolnosti, neki projekti su odrađeni, pojavili su se novi prioriteti pa je bilo logično da se taj sporazum redefinira. I Ministarstvo je tražilo da sastavimo novi plan i potpišemo sporazum kako bi nas i dalje financijski pratili, objasnili su općinski načelnici.

U sporazumu se ističe kako je na temelju odredbi Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te Naputka o načinu i uvjetima korištenja sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka, utvrđeni su način i uvjeti korištenja sredstava iz udjela u porezu na dohodak izdvojenih na poziciji ministarstva nadležnog za otoke. Općine, odnosno gradovi na otocima, mogu koristiti navedena sredstva nakon što s ministarstvom nadležnim za otoke sklope sporazum o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka.
Općine Preko, Kali i Kukljica dostavile su Ministarstvu zajednički zahtjev o financiranju kapitalnih projekata, kojem su bile priložene odluke općinskih vijeća o kapitalnim projektima od interesa za razvoj otoka Ugljana.
Nekoliko je projekata proglašeno kapitalnima na razini cijelog otoka Ugljana. To su izrada prostorno-planske dokumentacije, izrada geodetskih elaborata za reguliranje statusa/vlasništva, gradnja, rekonstrukcija i sanacija lokalne vodovodne mreže i sustava javne odvodnje, izgradnja, rekonstrukcija i sanacija luke, lukobrana i riva lokalnog značaja te ribarske luke Vela Lamjana Kali, gradnja šetnica, potpornih zidova na pomorskom dobru, javnih, lokalnih i nerazvrstanih cesta, biciklističkih staza te gospodarskih i poljoprivrednih prometnica.
U ovu skupinu ulaze i zahtjev za gradnjom i rekonstrukcijom javne rasvjete, otkup zemljišta za izgradnju i uređenje novih dionica nerazvrstanih cesta, javnih parkirališta, dječjih igrališta, zelenih površina i parkova te sveobuhvatno uređenje naselja općina Kali, Kukljica, Preko.

Za kapitalne projekte Općine Preko u sporazumu se navode Izrada projektno-tehničke dokumentacije, otkup zemljišta za infrastrukturne projekte, uređenje i opremanje postojećeg ili gradnja novog nogometnog igrališta, gradnja i opremanje infrastrukture u svrhu cikloturizma i maslinskih putova, uređenje i opremanje uljare, muzeja ulja i matičnjaka, uređenje i opremanje društvenih domova, uređenje i opremanje zelenih površina, parkova te dječjih igrališta, gradnja groblja u Preku, dogradnja i uređenje groblja u naselju Ugljan, uređenje i obnova zaštićenih spomenika kulture, projekti poticanja energetske učinkovitosti i održivog razvoja, uređenje i opremanje plaža u skladu s regionalnim programom, gradnja i opremanje reciklažnog dvorišta.

Skip to content