Natječaj za bespovratnu pomoć studentima 2016/2017. godina

Natječaj za bespovratnu pomoć studentima 2016/2017. godina

PREKO – Općina Preko raspisala je natječaj za odobravanje bespovratnih financijskih pomoći studentima koji imaju prebivalište na području Općine Preko za studijsku godinu 2016./2017.

Dodijelit će se 40 bespovratnih financijskih pomoći u visini od 300 kuna mjesečno za studente koji studiraju na području Zadarske županije i 500 kuna za studente koji studiraju izvan područja Zadarske županije.
Pravo na bespovratnu financijsku pomoć mogu ostvariti: studenti koji su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Preko najmanje pet godina prije raspisivanja natječaja, studenti koji imaju status redovitog ili izvanrednog studenta, studenti koji nemaju odobren kredit ili stipendiju od nekog drugog subjekta i studenti koji prethodno nisu koristili bespovratnu financijsku pomoć za isti stupanj i studijsku godinu obrazovanja.

Zahtjevi se mogu dostaviti poštom ili osobno u Općinu Preko zaključno sa srijedom 07. prosinca 2016. godine.

——————————————————————————————————————————

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PREKO
Općinski načelnik
KLASA: 604-01/16-01/60
URBROJ: 2198/13-3-16-3
Preko, 18. studenoga 2016. godine

Na temelju članka 13. stavka 3. Pravilnika o odobravanju bespovratnih financijskih pomoći
( „ Službeni glasnik Općine Preko“ broj 5/15 ), Općinski načelnik Općine Preko, raspisuje

NATJEČAJ

za odobravanje bespovratnih financijskih pomoći studentima koji imaju prebivalište na području Općine Preko za studijsku godinu 2016/2017

I.
Odobravaju se bespovratne financijske pomoći studentima koji imaju prebivalište na području Općine Preko za studijsku godinu 2016/2017 i to za sve studije koje pohađaju studenti iz Općine Preko.

II.
Dodijelit će se 40 bespovratnih financijskih pomoći.
Visina bespovratne financijske pomoći iznosi 300,00 kuna mjesečno za studente koji studiraju na području Zadarske županije i 500,00 kuna za studente koji studiraju izvan područja Zadarske županije.

III.
Pravo na bespovratnu financijsku pomoć mogu ostvariti:
– studenti koji su državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem na području Općine Preko najmanje pet godina prije raspisivanja natječaja,
– studenti koji imaju status redovitog ili izvanrednog studenta,
– studenti koji nemaju odobren kredit ili stipendiju od nekog drugog subjekta,
– studenti koji prethodno nisu koristili bespovratnu financijsku pomoć za isti stupanj i studijsku godinu obrazovanja.

IV.
Kriteriji na temelju kojih se vrši odabir kandidata za dodjelu kredita su:

1. OPĆI USPJEH U ZAVRŠNOM RAZREDU SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ZA STUDENTE UPISANE NA PRVU GODINU STUDIJA:

Ocjena:     Bodovi:
3,00-3,50     1
3,51-4,00      5
4,01-4,20     10
4,21-4,30      15
4,31-4,40      20
4,41-4,50      25
4,51-4,60      30
4,61-4,70      35
4,71-4,80      40
4,81-4,90      45
4,91-5,00      50

2. OPĆI USPJEH U OBRAZOVANJU NA PRETHODNOJ GODINI STUDIJA ZA
STUDENTE KOJI SE UPISUJU NA DRUGU I SLIJEDEĆE GODINE STUDIJA:

Ocjena        Bodovi

2,50-3,00      20
3,00-3,49      30
3,50-4,00      40
4,01-4,49       45
4,50-5,00      50

3. SUDJELOVANJE NA SMOTRAMA I NATJECANJIMA:

a) županijsko natjecanje     Bodovi:
1. mjesto…………………………..20
2. mjesto…………………………..15
3. mjesto…………………………..10
4. sudjelovanje…………………..5

b) državno natjecanje      Bodovi
1. mjesto…………………………25
2. mjesto………………………..20
3. mjesto…………………………15
4. sudjelovanje………………..10

c) međunarodno natjecanje
1. mjesto……………………….35
2. mjesto………………………25
3. mjesto………………………20
4. sudjelovanje………………15

4. OSVOJENE NAGRADE

1.nagrada sveučilišta……………………..30
2.nagrada fakulteta……………………….25

5. SOCIJALNO-MATERIJALNI STATUS:

-bez jednog roditelja…………..50
– kandidat invalid……………….50
-roditelj-invalid 80 i više % ……………40
-primanja članova domaćinstva
ako ne prelaze 3.000,00 kuna…………30
-primanja članova domaćinstva
ako ne prelaze 4.000,00 kuna………….20
-roditelj ili sam kandidat prima
socijalnu pomoć ili ima socijalnu iskaznicu………20
-za svakog brata ili sestru,učenika ili studenta
izvan mjesta prebivališta………………10
-primanja članova domaćinstva ako ne
prelaze 5,000.00 kuna……………..5
-za svakog brata ili sestru studenta u
mjestu prebivališta…………….5

Rok za podnošenje zahtjeva na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja.
Uz zahtjev se prilaže:
1. potvrdu fakulteta o upisu na redovno ili izvanredno školovanje,
2. presliku svjedodžbe ili indeksa zadnje godine završenog školovanja, a i potvrdu dekanata o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita i broju ostvarenih ECTS bodova,
3. dokaze o postignutim pojedinačnim uspjesima na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima zadnje godine završenog školovanja,
4. izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva (na obrascu Jedinstvenog upravnog odjela),
5. službene potvrde o prihodima svih članova obitelji za godišnji prihod iz prethodne godine (prema uputama iz obrasca Jedinstvenog Upravnog odjela),
6. ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obitelji prema kriterijima ovog Pravilnika (djeca bez jednog roditelja, djeca roditelja invalida, ostali članovi obitelji koji se školuju),
7. presliku domovnice i osobne iskaznice,
8. uvjerenje o prebivalištu (MUP, ne starije od šest mjeseci)
9. izjavu podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na obrascu Jedinstvenog upravnog odjela).
Studenti bez oba roditelja uz zahtjev prilažu sljedeću dokumentaciju:
1. potvrdu fakulteta o upisu na redovno ili izvanredno školovanje
2. presliku domovnice
3. uvjerenje o prebivalištu (MUP, ne starije od šest mjeseci)
4. izjavu podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj
osnovi (na obrascu Jedinstvenog upravnog odjela)
5.ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obitelji prema kriterijima ovog Pravilnika (djeca bez oba roditelja).

Studenti koji su stekli pravo na stipendiju ili kredit po bilo kojem drugom temelju, ne mogu ostvariti pravo na dodjelu bespovratne financijske pomoći po odredbama Pravilnika.
O rezultatima izbora po provedenom natječajnom postupku kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva.
Popis kandidata objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Preko, a svima kandidatima sa kojima treba sastaviti Ugovor o bespovratnoj pomoći šalje se poziv za potpis Ugovora.
Studenti imaju pravo prigovora na listu kandidata u roku od 8 dana od objave popisa.
Prigovore rješava Općinski načelnik Općine Preko.
V.

Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom i nepravodobni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.
Zahtjevi se podnose poštom ili osobno na adresu: OPĆINA PREKO, Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23273 Preko (za natječaj bespovratne financijske pomoći studentima)

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE PREKO

 

Formulare za natječaj preuzmite ovdje:

zahtjev-za-dodjelu-bespovratne-financijske-pomoci-studentima-1

izjava-o-neprimanju-druge-stipendije-ili-novcane-pomoci-1

obrazac-izjave-o-zajednickom-domacinstvu-1

 

 

Skip to content