Jednoglasno usvojen Strateški plan ukupnog razvoja Općine Preko

Jednoglasno usvojen Strateški plan ukupnog razvoja Općine Preko

PREKO – Općinsko vijeće Općine Preko na svojoj je 26. sjednici jednoglasno usvojilo Strateški plan ukupnog razvoja Općine Preko za razdoblje 2015.-2020. godine.

Zastupnici vladajuće koalicije predvođene HDZ-om, ali i oporbeni vijećnici složili su se oko važnosti donošenja razvojne strategije koja je temeljni strateški dokument kojim se definiraju smjerovi razvoja različitih politika na lokalnoj razini, od poticanja poduzetništva, preko razvoja društvene infrastrukture do turizma i razvoja ljudskih potencijala.

Program ukupnog razvoja središnji je strateški dokument za razdoblje do 2020. godine, što predstavlja i programski ciklus zemalja članica EU kao što je Hrvatska. Ovo je prvi put da se donosi obuhvatni program ukupnog razvoja Općine Preko kao odgovor na sve razvojne izazove i prilike. Programom želimo odrediti dugoročnu viziju razvoja Općine, kreirati konkretne korake, definirati listu projekata te razviti i podržati organizacijsku strukturu potrebnu za provedbu programa. Drago mi je da su se svi vijećnici složili oko potrebe donošenja strategije i da su se pohvalno izrazili o njezinu sadržaju, istaknuo je načelnik Općine Preko Karlo Novoselić, uz napomenu da su ciljevi i prioriteti kreirani na osnovi lokalnih specifičnosti i potreba, ali i uzimajući u obzir širi strateški okvir i politike krojene na nacionalnoj i nadnacionalnoj, europskoj, razini.

Razvoj selektivnih oblika turizma i prepoznatljivost u regiji, poticanje inovativne poljoprivrede, razvoj infrastrukture, valorizacija i zaštita prirodnih i kulturnih resursa te njihovo održivo gospodarenje i poboljšanje kvalitete života  – pet je strateških ciljeva bitnih za razvoj Općine Preko koji su se definirali kroz brojne radionice, ali i anketiranjem mještana i gospodarstvenika.

Izrada Strateškog plana ukupnog razvoja Općine Preko do 2020. godine financira se iz mjere 7.1. Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u iznosu od 55.200 kuna. U izradu su bili uključeni nositelji  javnog, privatnog i civilnog sektora na području Općine Preko, putem fokus grupa i radnih skupina, a mještani su mogli iznijeti prijedloge putem ankete. Strategija je napravljena vrlo detaljno i jedan je od ključnih dokumenata, možemo reći čak i za razdoblje nakon 2020. godine, jer iznimno precizno definira sve aktualne potrebe kao i smjerove razvoja naše općine. Vrlo je važno shvatiti program ukupnog razvoja kao neizostavan dio regionalnog razvoja te ga kao takvog uključiti u županijske razvojne planove, smatra voditelj Odsjeka za EU fondove i razvoj u Općini Preko Ante Župan.

Prikupljenim statističkim podacima te SWOT analizom cjelokupnog stanja općine, predloženo je pet strateških ciljeva. Na prvome je mjestu izrada plana upravljanja turističkom destinacijom koji obuhvaća promociju koncepta održivog turizma, produljenje sezone, aktivnije uključivanje lokalne zajednice, poticanje zajedničke promocije smještajnih kapaciteta, kulturnih manifestacija i gastronomskih sadržaja te jačanje i promidžba lokalnog identiteta. Odmah poslije turizma, jedan od prioriteta jest poticanje inovativne poljoprivrede uvođenjem novih tehnologija, poticanje maslinarstva i ribarstva te unapređenje proizvodnje, prerade i brendiranje autohtonih proizvoda. U razvoju infrastrukture na prvome je mjestu gradnja i održavanje sustava prometne infrastrukture, potom uspostava i provođenje integriranog sustava gospodarenja okolišem i otpadom te gradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje. Kada se govori o valorizaciji i zaštiti  prirodnih i kulturnih resursa, prioriteti su zaštita kulturne i prirodne baštine i njeno održivo korištenje, brendiranje kulturno-prirodne baštine i kreiranje novog turističkog proizvoda, zaštita kulturne i prirodne baštine i njeno održivo korištenje. Na petome mjestu je ukupno povećanje kvalitete života, i to ponajprije razvijanjem društvene infrastrukture i cjeloživotnim učenjem te stjecajem novih znanja i vještina.

Skip to content