Informacije i kontakt brojevi za katastarsku izmjeru

Informacije i kontakt brojevi za katastarsku izmjeru

U Općini Preko u tijeku je postupak Katastarske izmjere za katastarske općine Preko i Sutomišćica na površnini od oko 977 hektara.

Vlasnici zemljišta na području katastarskih općina Preko i Sutomišćica svoje će zemljište trebati obilježiti na propisan način naveden u promidžbenom materijalu koji se može dobiti u privremenom uredu Geoprojekta u Preku, pokraj ureda TZ Preko (Magazin). Ured je otvoren od 12 do 16 sati te zainteresirani mještani tamo mogu dobiti sve potrebne informacije oko provedbe katastarske izmjere.

Završetkom geodetsko katastarskih poslova na izradi budućih katastra dobiti će se novi katastarski operati koji će održavati stvarna stanja na terenu. Za katastarske općine Preko i Sutomišćica izradit će se digitalni ortofoto planovi terena, s kojima će geodeti iz tvrtke Geoprojekt obilaziti teren i skupljati podatke o vlasnicima objekata i zemljišta.

Ovdje preuzmite upitnik koji se ispunjava u svrhu prikupljanja podataka o stvarnim nositeljima prava na nekretninama (parcelama) na području izmjere.

Napomena: stvarni korisnik nekog zemljišta dužan je upisati parcele koje korisiti na području izmjere, bez obzira tko je upisan u katastru i gruntovnici. Naravno, kasnije u postupku izlaganja potrebno je dokazivati vlasništvo.

Voditelji terenskih grupa:

– Dragan Kinkela – M: 099/2627701, naselje Sutomišćica,

– Kasjan Lazarin –  M: 091/3711327, sjeveni dio naselja Preko (od centra prema Poljani),

– Danijel Marjanović – M: 098/9843586, južni dio naselja Preko (od centra prema Kalima).

Skip to content