Raspisan natječaj za zakup javnih površina i štandova

Raspisan natječaj za zakup javnih površina i štandova

Općina Preko raspisala je natječaj za davanje u zakup javnih površina i štandova. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje navedenih djelatnosti.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:
OPĆINA PREKO
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
s naznakom „za natječaj“ KLASA:372-01/16-01/25
Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23 273 Preko

Detaljne obavijesti o navedenim lokacijama i štandovima kao i oznaku na grafičkom prikazu zainteresirani mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23 273 Preko (zgrada Općine Preko).

Detalje o natječaju možete pronaći na sljedećoj poveznici: Natječaj za davanje u zakup javnih površina i štandova 2016

Skip to content