Obavijest o javnoj raspravi UP Sušica – zapad

Obavijest o javnoj raspravi UP Sušica – zapad

PREKO – Općina Preko saziva ponovljenu javnu raspravu o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Sušica – zapad. Javni uvid o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Sušica – zapad trajat će od 24. srpnja 2015. godine do 31. srpnja 2015. godine.

R E P U B L I K A H R V A T S K A
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PREKO
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Na temelju članka 86. i 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Preko od 09. srpnja 2015. godine, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela objavljuje

P O N O V N U J A V N U R A S P R A V U
o
prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Sušica – zapad

1. Javni uvid o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Sušica – zapad trajat će od 24. srpnja 2015. godine do 31. srpnja 2015. godine.

2. Tijekom javnog uvida grafički i tekstualni dio prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Sušica – zapad, bit će izložen u vijećnici Općine Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23 273 Preko svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati.

3. Javno izlaganje održati će se dana 27. srpnja 2015. godine s početkom u 10,30 sati u vijećnici Općine Preko u mjestu Preko, na adresi: Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2.

4. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Sušica – zapad mogu se upisivati u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog Urbanističkog plana uređenja naselja Sušica – zapad za vrijeme trajanja javnog uvida ili se mogu dati u pisanom obliku na adresu: Općina Preko, Jedinstveni upravni odjel Općine Preko, 23 273 Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2, zaključno sa 10.
kolovoza 2015. godine.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

PROČELNICA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Milena Brižić, prof.

Skip to content