Općinsko vijeće

Autor:Općina Preko

Općinsko vijeće

SASTAV OPĆINSKOG VIJEĆA:

Predsjednica Općinskog vijeća: Ingrid Melada, prof.
Zamjenik predsjednice Općinskog vijeća: Marino Sandalić

Vijećnici:

1. Ingrid Melada, prof. (HDZ)
2. Marino Sandalić (HDZ)
3. Goran Pavin (HDZ)
4. Teomir Ivanov (HDZ)
5. Ante Brižić, oec. (HDZ)
6. Valentin Gregov, oec. (HDZ)
7. Jure Brižić, bacc. oec. (HDZ)
8. Nino Vidaković (HDZ)
9. Marijo Košta, dipl. ing. brodogradnje (nezavisni)
10. Ivica Profaca, pom. strojar (nezavisni)
11. Ivan Matacin (SDP)
12. Mate Pantalon (HSS)
13. Nedjeljko Milin (nezavisni)

RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA:

Mandatno povjerenstvo:

1. Ingrid Melada, prof. – predsjednica
2. Valentin Gregov, oec. – član
3. Marino Sandalić – član

Povjerenstvo za izbor i imenovanje:

1. Ante Brižić, oec. – predsjednik
2. Jure Brižić, oec – član
3. Nedjeljko Milin – član