Općinski načelnik

Autor:Općina Preko

Općinski načelnik

110_5405

Karlo Novoselić  

Kontakti:

Telefon: 023/286-383

Fax: 023/286-702

E mail: karlo.novoselic@preko.hr

 

Službeni termin za primanje mještana: srijedom od 10-12 h, za ostale termine potrebno je prethodno se najaviti

 

URED OPĆINSKOG NAČELNIKA

Viši referent za protokol i odnose s javnošću
Valentin Bakota, bacc. oec.
Mob: 091/5180086
E mail:  ured.nacelnika@preko.hr

Viši referent za upravljanje općinskom imovinom
Endi Ćuća, ing. pom. prom.
Mob: 098 513 047
E mail: endi.cuca@preko.hr

Administrativni referent
Jasna Marcelić, dipl. novinar
E mail: jasna@preko.hr