Kontakti i radno vrijeme

Autor:Općina Preko

Kontakti i radno vrijeme

Općina Preko,

Trg hrvatske nezavisnosti 2, 23273 Preko

Tel: 023 286 445; 023 286 226
Fax: 023 286 702

Radno vrijeme: 07:00-15:00 h (pon-pet)
E-mail: opcina-preko@preko.hr

Općinski načelnik
Jure Brižić
Tel: 023 286 383
E mail: jure.brizic@preko.hr

Zamjenik općinskog načelnika
Karlo Novoselić
Tel: 023 286 383
E mail: karlo.novoselic@preko.hr

URED NAČELNIKA

Viši referent za protokol i odnose s javnošću
Valentin Bakota, bacc. oec.
E mail: ured.nacelnika@preko.hr

Viši referent za upravljanje imovinom

E mail: ured.nacelnika@preko.hr

Administrativni referent
Jasna Marcelić, dipl. novinar
E mail: jasna@preko.hr

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Pročelnica
Milena Brižić, prof.
E mail: milena.brizic@preko.hr

Viši savjetnik za pravne i zajedničke poslove
Kristina Gruber, dipl. iur.
E Mail: opcina-preko@zd.t-com.hr

Viši savjetnik za proračun i financije
Marija Miočić, dipl. oec.
E mail: marija.miocic@preko.hr

Savjetnik za EU fondove

E mail: eu.fondovi@preko.hr

Referent razreza i naplate općinskih poreza
Emili Stipanov
E mail: emili.crnosija@preko.hr

Referent prometni redar
Slavko Dunatov
Mob: 0918709444
E mail: prometno.redarstvo@preko.hr

Komunalni redari
Saša Belić

Ana Stipanov

E mail: komunalno.redarstvo@preko.hr

Službenik za informiranje
Milena Brižić
E mail: milena.brizic@preko.hr

ZAPRIMANJE SLUŽBENIH DOKUMENATA:

Pisarnica
Uredovno vrijeme 09:00-15:00 sati.
tel: 023 286 445

Elektronički potpisane podneske (isključivo za službeno dopisivanje tijela državne uprave) dostaviti na:
pisarnica@preko.hr