Mjesec: travanj 2017.

Ugljan dobio prvu besplatnu punionicu za električna vozila
Objava

Ugljan dobio prvu besplatnu punionicu za električna vozila

SUTOMIŠĆICA – Nakon Zadra i Biograda, otok Ugljan treća je destinacija u Zadarskoj županiji u kojoj je postavljena besplatna punionica za električna vozila. Punionicu Hrvatskog Telekoma, snage 44 kW, partnerski su u Olive Island Marini u Sutomišćici postavili Općina Preko i vlasnici marine, tvrtka Marina Signum d.d., među čijim je gostima sve više vlasnika automobila...

Odobrena sredstva za udruge u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi
Objava

Odobrena sredstva za udruge u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA PREKO Općinski načelnik   Na temelju članka 46. st.3. Statuta Općine Preko („Službeni glasnik Općine Preko“  broj 1/13 i 3/13.), članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba („Narodne novine“, broj 26/15), te...